ponedjeljak, 7. lipnja 2021.

Poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja grada Široki Brijeg

Na temelju članka 9. Statuta Grada Širokog Brijega («Službeni glasnik Grada Širokog Brijega», broj: 1/16) i članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Širokog Brijega («Službeni glasnik grada/općine Široki Brijeg», broj: 3/02, 7/09 i 3/18), Odbor za dodjelu javnih priznanja dana 7. 6. 2021. godine objavljuje:

                        JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

 

Grad Široki Brijeg dodjeljuje javna priznanja onima koji su doprinijeli napretku našeg Grada ili su postigli izuzetne rezultate u različitim djelatnostima.

 

Javna priznanja Grada su: Počasni građanin i Zlatna plaketa «Grb Grada Širokog Brijega».

 

1. Počasni građanin Grada Širokog Brijega, može biti građanin koji je osobno i značajno doprinio napretku Grada ili podizanju ugleda Grada.
2. Zlatna plaketa «Grb Grada Širokog Brijega», je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog, društvenog i duhovnog života i razvoja Grada.

 

Inicijativu za proglašenje počasnog građanina Grada mogu podnijeti: vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, a za dodjelu Zlatne plakete: građani, vijećnici Gradskog vijeća, Gradonačelnik, mjesne zajednice, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.

 

Prijave (inicijative) za dodjelu javnih priznanja moraju sadržavati:

- podatke o podnositelju inicijative,
- životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se ista predlaže za dodjelu javnih priznanja,
- odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).

 

Na zahtjev Odbora, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti druge dopunske podatke i dokumentaciju.

 

Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća za Dan Grada Širokog Brijega.

 

Rok za podnošenje prijava je 7. 7. 2021. godine.

 

Inicijative s obrazloženjem dostaviti na adresu:

 

GRADSKO VIJEĆE ŠIROKI BRIJEG
- Odbor za dodjelu javnih priznanja -
Ul. fra Didaka Buntića br. 11.
ŠIROKI BRIJEG

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
Grad Široki Brijeg
- Odbor za dodjelu javnih priznanja -
Broj: ODJP 2/21
Široki Brijeg, 7. 6. 2021. godine

 

Predsjednik Odbora

_________________
Vinko Topić,dipl.ing.agr.


Nema komentara:

Objavi komentar